Opleidingen (1K)

SEMINAR

STECR Werkwijzer Eigen Regie

 

De nieuwe STECR Werkwijzer Eigen Regie verschijnt op 21 oktober 2015.

 

Bedrijven/organisaties geven steeds meer aandacht aan inzetbaarheid en gezondheid van werk­nemers. Organisaties ondersteunen hun werknemers om hen op een gezonde en verantwoorde manier hun werk te laten doen. Dat kan geld besparen.

Binnen de huidige wetgeving kunnen werkgevers (vormen van) eigen regie voeren. Maar wat is ‘Eigen Regie’ eigenlijk? Wat kan het opleveren en welke vorm van ‘eigen regie’ past bij het bedrijf?

Eigen regie kan vervolgens worden gegoten in een wettelijk model: de ‘Maatwerkregeling’ en de ‘Vangnetregeling’. De wetgever laat de keuze aan de werkgever. Wat betekenen deze wettelijke vormen? En welke voor- en nadelen kleven aan de één of andere regeling?

Allemaal vragen en nog veel meer waarover de STECR Werkwijzer Eigen Regie gaat.

Stichting Expertisecentrum Participatie en Zorg (STECR) wil met de nieuwe STECR Werkwijzer Eigen Regie helpen dit vorm te geven en betrokkenen een praktische handreiking bieden bij het (verder) invullen van ‘Eigen Regie’ in de organisatie van het bedrijf.

De STECR Werkwijzer Eigen Regie zal worden gepresenteerd op een seminar op 21 oktober.  Aan de hand van mini-presentaties zullen er korte toelichtingen worden gegeven op verschillende aspecten van Eigen Regie, zoals:

1.    Wat is Eigen Regie nu wel en wat niet?

2.    Hoe kan de werkgever (vormen) van Eigen Regie invoeren?

3.    Wat betekent Eigen Regie voor medezeggenschap

4.    Wat zijn de juridische risico’s?

 

Opgave voor dit seminar kan via de website van STECR www.stecr.nl

Voor de bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zijn er PE punten aangevraagd.

STECR wil de werkwijzer Eigen Regie op 21 oktober presenteren en toelichten tijdens een seminar in

Het Oude Tolhuys, Waterliniezaal,

Weg naar Rhijnauwen 13-15,

3584 AD te Utrecht.

(030-2511215)

Achtergrond van STECR

STECR is in 2000 opgericht door de branchevereniging van arbodiensten (BOA) met steun van het Ministerie van SZW. Basisgedachte daarbij was dat de toen nog jonge branche van arbodienstverlening een positieve impuls kon gebruiken op het terrein van kennisdeling en kennisverspreiding. Hiertoe heeft het ministerie een startsubsidie ter beschikking gesteld, er van uitgaande dat de branche op termijn deze kennisdeling en –verspreiding zelf financieel zou dragen.

Inmiddels moet STECR zelf in haar financiële middelen voorzien. Voor STECR betekent dit dat financiering van activiteiten afhankelijk is van de marktvragen.

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘participatie’ als centrale thema’s.  Lees meer...

 

canada goose jackets canada goose outlet canada goose parka canada goose womens canada goose black friday Canada Goose Cyber Monday Canada goose jackets Canada goose outlet Canada goose parka>