Opleidingen (1K)

Nieuw de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten versie 6

Vanaf 15 oktober is de nieuwste STECR Werkwijzer verkrijgbaar via de webshop van STECR lees meer....

Presentatie STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten versie 6

Op 15 oktober is een seminar georganiseerd ter gelegenheid van deze nieuwe werkwijzer. Er waren plm. 180 belangstellenden. Bijgaande foto werd tijdens de pauze genomen in de tuin van de Nicolaïkerk.

Seminar

Achtergrond van STECR

STECR is in 2000 opgericht door de branchevereniging van arbodiensten (BOA) met steun van het Ministerie van SZW. Basisgedachte daarbij was dat de toen nog jonge branche van arbodienstverlening een positieve impuls kon gebruiken op het terrein van kennisdeling en kennisverspreiding. Hiertoe heeft het ministerie een startsubsidie ter beschikking gesteld, er van uitgaande dat de branche op termijn deze kennisdeling en –verspreiding zelf financieel zou dragen.

Inmiddels moet STECR zelf in haar financiële middelen voorzien. Voor STECR betekent dit dat financiering van activiteiten afhankelijk is van de marktvragen.

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘duurzame inzetbaarheid’ en ‘participatie’ als centrale thema’s.  Lees meer...

 
Versie 6, Arbeidsconflicten
Vanaf 15 oktober 2014 bestelt u via deze website de nieuwste versie (6) van Werkwijzer Arbeidsconfli...

Digitaal of op papier?
Nieuw is het verkrijgen van een digitale versie van een werkwijzer of assist. Het werkt als volgt: b...