Home

Masterclass ‘passende arbeid’ en ‘arbeidsmarktbeleid’
Het lectoraat van Capabel Hogeschool organiseert op 26 januari 2017 een tweede masterclass, nu over ‘passende arbeid’ en ‘arbeidsmarktbeleid’. De onderwerpen zullen van verschillende kanten worden belicht (o.a. juridisch, sociologisch en (bedrijfs/economisch).

Het centrale thema van de masterclass is ‘arbeid’. We bespreken hiervan twee aspecten. 

Allereerst plaatsen we het thema ‘arbeid’ in een breed maatschappelijk kader. In dit verband schenken we aandacht aan arbeidsmarktbeleid en -ontwikkelingen en leggen we de relatie met sociale zekerheid in Nederland. 

Zo gaan we in op de vraag of we burgers (al dan niet in uitkeringssituaties) nog langer moeten verplichten te werken. Is sturing op en handhaving van verplichte arbeidsdeelname wel van deze tijd?  Zouden we het basisinkomen (toch) niet moeten invoeren?

Bij tweede aspect van het thema ‘arbeid’ richten we ons op de juridische kant van de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer(s) / werkenden. De vraag in dit deel van de masterclass is in hoeverre het arbeidsovereenkomstenrecht (uit 1907) aansluit bij actuele ontwikelingen. We schetsen enkele notities rond de arbeidsverhouding toegespitst op: 'flexibilisering van arbeid', 're-integratie’, ‘privacy’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ van werknemers. De notities monden uit in dilemma’s die we in discussie geven.

 

Inleiders:

- Ray Geerling (Adviseur sociale zekerheid)

- Thom Wildeboer (Directeur STECR en Lector)

Wanneer: 26 januari 2017 van 13.30 – 17.30 uur
Waar: Capabel Hogeschool Utrecht
Kosten: €75,- studenten kosteloos


Programma:

13.00 uur: ontvangst met koffie/thee

13.30 - 13.45 uur:  Welkom en introductie 

13.45 - 14.15 uur : Arbeidsmarkt(beleid) en ontwikkelingen 

14.15 - 14. 45 uur: Discussie

14.45 - 15.15 uur:  Pauze 

15.15 - 15.45 uur:  Dilemma’s in de arbeidsverhouding

15.45 - 16.15 uur:  Discussie 

16.15. - 16.30 uur: Conclusies en afronding

 

Het programma is geschikt voor professionals in het veld van werk, zorg welzijn en inkomen. Iedereen is welkom, ook (oud) studenten. Je kunt je aanmelden via de volgende: link

 

Waar staat STECR voor

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij ‘(arbeids)participatie’ als centraal thema. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast.

De kenmerken van STECR zijn:

  • Multidisciplinaire consensus
  • Gebaseerd op professionele praktijk
  • Toonaangevende Werkwijzers

STECR organiseert kenniskringen en geeft STECR Werkwijzers uit. STECR is gelieerd aan het lectoraat van Capabel Hogeschool.

 

Directie

Directeur van STECR is mr. T.W.J. Wildeboer. In die hoedanigheid geeft hij leiding aan de kenniskringen.

 

Een gezamenlijke verklaring van de NVAB en de STECR omtrent de werkwijzer Arbeidsconflicten vindt u hier

 

   

Terug    Tip-een-vriend!    Naar boven