Seminar nieuwe werkwijzer

Nieuwe STECR Werkwijzer: Bevlogenheid en Burn-out

De STECR-kenniskring nodigt t/m 19 februari u graag uit de presentatie van de werkwijzer bij te wonen op 21 februari 2018. Vanuit een multidisciplinaire opzet wil de kenniskring tijdens deze middag graag achtergronden, overwegingen, dilemma’s en gemaakte keuzes tijdens het ontwikkelproces van de Werkwijzer toelichten.

Er zal gewerkt worden met E-voting. Als u hieraan wil deelnemen, dan verzoeken wij u dringend om deze app vóór de presentatie te downloaden op uw mobiel. Als dit op het moment van de presentatie gebeurt, dan is dat te zwaar en loopt alles vast. Alvast dank voor de medewerking!

  Opname van een vorig seminar


Programma

13.00 uur: inloop met koffie en thee

13.30 uur: Opening door Thom Wildeboer, voorzitter STECR-kenniskring

13.45 uur: Mini-presentaties door de kenniskringleden:

 • Dr. Rob Hoedeman (Spiraalmoddel)
 • Drs. Hans van Iersel (STECR Vliegwielmodel)
 • Mr. Thom Wildeboer, Directeur STECR en Lector Capabel Hogeschool
 • Heidi Kanakis (HRM en checklist)

14.45 uur: Koffie/Thee Pauze

15.15 uur: Discussie

16.30 uur: Afsluiting en aansluitend hapje en drankje in het Grand Café beneden

 

Het seminar vindt plaats in:
Aristo Utrecht, Brennerzaal (3e verdieping),
Brennerbaan 150,
3524 BN te Utrecht.
(Er is beperkt parkeren achter Aristo. In de omgeving is het vrij parkeren.)

 

Toelichting programma

Niemand wil een burn-out meemaken. Maar hoe kun je dit voorkomen als er werkdruk is, als je een onzeker tijdelijk dienstverband hebt en je bijvoorbeeld mantelzorgtaken op je hebt genomen? Kun je opgaan in je werk zonder (op een gegeven moment) burned-out te worden? Als de werkende toch een burn-out dreigt te krijgen, waaraan herken je dit en wat is een goede aanpak?

 

Om deze en andere vragen te beantwoorden heeft de STECR-kenniskring de werkwijzer opgezet vanuit 2 perspectieven namelijk:

 • het psychisch welbevinden van de persoon als werkende in de context van de binding aan de arbeidsorganisatie (aan de hand van het ‘Spiraalmodel’ (R. Hoedeman).
 • de werkrelatie tussen de werkgever en de werkende en de rol van het goede gesprek als bindmiddel (aan de hand van het STECR Vliegwielmodel).

Centraal in de werkwijzer staan energie, emoties en binding, met als positieve en negatieve uitersten in een spectrum bevlogenheid en burn-out. Bevlogenheid en burn-out worden, in samenhang met deze visie, toenemende mate in hetzelfde kader gebruikt.

 • Focus op Preventie
  Hoewel in de werkwijzer ruime aandacht wordt besteed aan ‘burn-out’, wil de kenniskring vooral het voorkomen en medicaliseren ervan benadrukken. De preventieve benadering komt naar voren in een ‘tweesporenbeleid’ aan de hand van het begrip ‘bevlogenheid’ en het vroegtijdig signaleren van kenmerken van burn-out.
 • Met aandacht voor het goede gesprek
  In ‘het goede gesprek’ kunnen werkgever en werkende hun wederzijdse belangen, behoeften en wensen aan elkaar kenbaar maken en op elkaar afstemmen. Werkende en werkgever/leidingge¬ven-de zijn – bij voorkeur - aan elkaar gelijkwaardige gesprekspartners.
 • De werkwijzer is voorzien van een uitgebreide toelichting en een juridisch kader.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thom Wildeboer, directeur STECR (via 030 2850557 of https://www.linkedin.com/in/thomwildeboer
Graag vernemen wij of u in de gelegenheid bent het seminar bij te wonen. (info@stecr.nl)

 

Kosten deelname

 • Deelname zonder PE-punten € 50,00 (incl.BTW € 55,63)
 • Deelname met PE-punten € 75,00 (incl.BTW € 85,88)
 • Deelname als student Capabel Hogeschool € 10,00 (incl.BTW € 12,10)


NVvA: 1 PE-pun is toegekend
AbSg: PE-punten zijn aangevraagd

V&VN: 3 PE-punten zijn toegekend

 

Aanmelden voor dit seminar

   


Terug    Tip-een-vriend!    Naar boven