Berichten

 In 2020 is de Kenniskring Arbeidsconflicten meerdere keren via internet bijeen geweest. Overeenstemming over de inhoud is echter vetraagd. De nieuwe versie wordt medio 2021 verwacht. Tot die tijd is versie 6 van Arbeidsconflicten voldoende actueel.

 

De nieuwe Werkwijzer Arbeidstherapie is gereed en te bestellen.

 

In het najaar start de kenniskring Mantelzorg en werk. heb je belangstelling voor deelname? Stuur dan een email naar info@stecr.nl.