Werkwijzers

 

Totstandkoming

STECR ontwikkelt werkwijzers in samenwerking met professionals uit diverse disciplines die samenwerken aan oplossingen voor actuele vraagstukken. Gezien de groeiende behoefte aan een integrale aanpak in het domein van werk, zorg, welzijn en inkomen, speelt de praktijk van de sociale zekerheid hierin een cruciale rol.

 

Evenwichtige aanpak

STECR waarborgt een gezond evenwicht tussen multidisciplinaire benadering, de expertise van individuen en de verantwoordelijkheid van betrokken beroepsgroepen. Kenniskringen, bestaande uit tien tot vijfentwitig deelnemers, spelen een centrale rol in dit proces.

 

Ontwikkeltraject

Tijdens een ontwikkeltraject komen kenniskringleden zes tot acht keer samen om dialoog en discussie te voeren, resulterend in een best practice. Na voltooiing volgt één à twee presentatie- en discussierondes voor een breder publiek voor uitgebreidere toetsing. Ten slotte wordt de nieuwe werkwijzer gepresenteerd op het STECR-seminar.

 

Werkwijzers in actie

Werkwijzers ontstaan in bijeenkomsten en door contact met kenniskringleden. Ze zijn beschikbaar op de STECR-website en worden gedragen door individuele professionals die onafhankelijk en niet namens organisaties deelnemen aan kenniskringen. Elke werkwijzer bevat een verantwoording.

 

Beschikbare werkwijzers

Op dit moment zijn er meer dan twintig werkwijzers te verkrijgen via de pagina 'Bestellen werkwijzer'.

 

Lopende kenniskringen

In 2024 werkt STECR aan twee nieuwe werkwijzers:

  • *Verslaving en werk*
  • *Sociale veiligheid in werkorganisaties*