Klachten aan arm, nek en/of schouders/rsi

De eerste Werkwijzer over RSI is in oktober 2001 gepresenteerd. Het resultaat van dit werk, waaraan twaalf arboprofessionals afkomstig uit verschillende arbodiensten meewerkten, is tijdens het STECR-jaarcongres 2001 overhandigd aan vertegenwoordigers van VNO-NCW en FNV. De Werkwijzer is in 2003 en 2006 door de Kenniskring geactualiseerd.

Werkwijzer

Werkwijzer KANS/RSI

De in 2006 gestarte actualisering is uitgemond in de Werkwijzer KANS/RSI (Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder). Met deze herziene Werkwijzer wordt een handvat gegeven voor een snelle probleemanalyse met snel daaropvolgende multidisciplinaire interventies. Dit alles binnen een afgebakend tijdspad om de herstelkans te verhogen en de schadelast te beperken. Naast aandacht voor re-integratie, komen ook preventieve maatregelen aan de orde. Hiermee sluit de Werkwijzer mooi aan op de tendens waarin preventie een steeds belangrijkere rol speelt op het terrein van Arbeid & Gezondheid.


Download

De werkwijzer is hier beschikbaar (2,3 MB). Om dit pdf-document te openen, heeft u de gratis Acrobat Reader van Adobe nodig. Als u de Acrobat Reader geïnstalleerd heeft, is het document te openen. Wanneer u op deze hyperlink rechts-klikt en kiest voor 'doel opslaan als' (save target as) kunt u het document opslaan.
NB: mocht het niet lukken om het bestand te openen met Acrobat Reader, controleert u dan of u de meest recente versie op uw computer heeft staan (dit kan via het menu Help - About Acrobat Reader). Is het versienummer lager dan 7.0, download u dan de gratis versie 7.0 op http://www.adobe.nl.