Overgewicht en Obesitas

Het gewicht van steeds meer inwoners van ons land neemt toe. Dat geldt ook voor de werknemers: jaarlijks worden zij zwaarder en meer werknemers worden er zwaarder dan hun berekende optimale gewicht. Dit is een internationale trend, waarbij de aandacht vooral wordt getrokken door degenen met een extreem overgewicht: de morbide obesen.
Deze vormen echter slechts het topje van de “overgewichtspyramide”. Met preventieve maatregelen is de trend mogelijk nog te keren, maar dan moet vooral worden voorkomen dat meer mensen vanuit de groep “normaal gewicht” doorgroeien naar de groep “overgewicht”. Het is dit inzicht in de preventie van overgewicht dat de werkgroep “obesitas” heeft doen besluiten om de Werkwijzer de titel “Overgewicht en Obesitas” mee te geven en zowel te focussen op de primaire als op de secundaire en tertiaire preventieve mogelijkheden. Werknemers met veel overgewicht verzuimen vaker en meer, ook is hun arbeidsproductiviteit lager en lopen ze een hoger risico voor het krijgen van vele medische klachten. Werkgevers willen graag een bijdrage leveren aan de gezondheid van hun werknemers. De bedrijfsarts is daarvoor een belangrijke adviseur, maar ook andere professionals zoals casemanagers, arbeidsdeskundigen, HRM Adviseurs, gezondheidsspecialisten en coaches. De Werkwijzer Overgewicht en Obesitas helpt deze adviseurs daarbij. 

In de werkwijzer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Aanpak van overgewicht op de werkvloer;
 • Nulmeting;
 • Gezondheidsbeleid;
 • Plan van Aanpak;
 • Management en bedrijfsvoering;
 • Rollen en taken van betrokken partijen;
 • Empowerment;
 • Voeding;
 • Bewegen;
 • Juridisch kader;
 • Financiering, subsidies en geldstromen;
 • Etc.

 

Bestellen

De werkwijzer kost € 32,50 per stuk, exclusief BTW en verzendkosten. Wij leveren zodra de betaling is ontvangen*. U kunt de nieuwe Werkwijzer bestellen via onderstaande link.

Bestellen Werkwijzer Overgewicht en Obesitas
* Wij accepteren iDEAL betalingen