Lage rugklachten

De STECR Kenniskring Lage Rugklachten en Arbeidsomstandigheden heeft haar werk begin oktober 2002 afgerond. Het resultaat van dit werk, waaraan zeven arboprofessionals afkomstig uit verschillende arbodiensten meewerkten, is tijdens het STECR jaarcongres 2002 overhandigd aan de directeur-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen drs. R.IJ.M. Kuipers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Dit jaar zijn de kenniskringleden gestart met het evalueren en bijstellen van de Werkwijzer. De Kenniskringleden hebben bij de herziene versie van de Werkwijzer uitgebreid stilgestaan bij de actualiteit van de inhoud van de Werkwijzer. De inhoud is beoordeeld op de stand van de wetenschap en op een betere ondersteuning in de praktijk. In een aantal sessies is de inhoud bijgesteld en het resultaat is ter becommentariëring voorgelegd aan deskundigen.


Download

De werkwijzer is hier beschikbaar (2,3 MB). Om dit pdf-document te openen, heeft u de gratis Acrobat Reader van Adobe nodig. Als u de Acrobat Reader geïnstalleerd heeft, is het document te openen. Wanneer u op deze hyperlink rechts-klikt en kiest voor 'doel opslaan als' (save target as) kunt u het document op uw harde schijf opslaan.

 

NB: mocht het niet lukken om het bestand te openen met Acrobat Reader, controleert u dan of u de meest recente versie op uw computer heeft staan (dit kan via het menu Help - About Acrobat Reader). Is het versienummer lager dan 7.0, download u dan de gratis versie 7.0 op http://www.adobe.nl.