Levensfasebeleid

De STECR-Kenniskring Levenfasebeleid heeft op 28 november 2006 de Werkwijzer Levensfasebeleid: PMO-levensloop afgerond.
De Kenniskring heeft een aanpak levensfasebeleid ontwikkeld. Dit bestaat uit:

  1. Een procesbeschrijving aanpak levensfasebeleid;
  2. een instrument profielbepaling (in welke fase bevindt zich een bedrijf?);
  3. een instrument quick scan (hulpmiddel om in kaart te brengen: is er een probleem, zo ja, hoe groot is het?);
  4. een instrument PMO-levensfase, bestaande uit een vragenlijst annex biometrisch onderzoek;
  5. een hulpmiddel voor een adviesgesprek, tevens een hulpmiddel voor het opstellen van een rapportage;
  6. een overzicht “ordening interventies bij stagnatie”.

Download

De werkwijzer is hier beschikbaar (2,3 MB). Om dit pdf-document te openen, heeft u de gratis Acrobat Reader van Adobe nodig. Als u de Acrobat Reader geïnstalleerd heeft, is het document te openen. Wanneer u op deze hyperlink rechts-klikt en kiest voor 'doel opslaan als' (save target as) kunt u het document op uw harde schijf opslaan.

 

NB: mocht het niet lukken om het bestand te openen met Acrobat Reader, controleert u dan of u de meest recente versie op uw computer heeft staan (dit kan via het menu Help - About Acrobat Reader). Is het versienummer lager dan 7.0, download u dan de gratis versie 7.0 op http://www.adobe.nl.