Modern werknemerschap

Werk is erg in beweging. Vroeger was werken veel meer: na een periode van school gaan werken, na een periode van werken pensionering. Nu zijn deze sferen niet meer zo afzonderlijk aanwezig. Het is belangrijk om de overgangen tussen deze verschillende sferen makkelijker te maken (af en toe moet je vanuit de sfeer ‘werken’ naar ‘scholing’ en weer terug kunnen; of van ‘werken’ naar ‘zorg’).

 

Sleutelwoorden in deze ontwikkeling zijn: flexibiliteit en meer eigen verantwoordelijkheid en (vooral ook) het verdwijnen van traditionele zekerheden. De kenniskring trok in dit verband de conclusie, dat voor oplossing van hedendaagse vragen rond werk vooral antwoord moet worden gezocht op de vraag hoe om te gaan met de nieuwe onzekerheden die de genoemde ontwikkelingen met zich meebrengen.

Deze STECR Werkwijzer Modern Werknemerschap* neemt vooral als vertrekpunt, dat gestimuleerd moet worden dat werknemers zich bewust zijn (of worden) van de nieuwe risico’s die zij lopen en dat daarbij keuzes gemaakt kunnen worden: Wat kun je zelf doen als werknemer? Deze Werkwijzer richt zich dus op de werknemer die keuzes te maken heeft.

Werkwijzer

De STECR Werkwijzer staat stil bij verschillende momenten in het werkende leven en bij de keuzes die je op deze momenten kunt maken. Dit alles vanuit de gedachte dat iedere werkende zelf te maken krijgt met de gevolgen van die keuzes en daarom ook zelf verantwoord met die keuzes om moet gaan. Je doet het voor jezelf! In iedere fase opnieuw zijn doordachte keuzes nodig: Waar sta ik? Waar moet ik op letten? Waar kan ik uit kiezen? Het gaat er vooral om ervoor te zorgen dat de werkende zich eerder dan vroeger bewust is van de gevolgen van zijn keuzes, en dat je aan je loopbaan moet werken vóór je in de problemen zit. Goed kiezen maakt goed werknemerschap oftewel Modern Werknemerschap!  In deze Werkwijzer staan in 10 boxen voorbeelden van de keuzes waar het dan om kan gaan.


Aan de Werkwijzer werkten mee

Hans Burggraaf (bedrijfsarts NS), Mariet Feenstra (secretaris sociale zaken MKB-Nederland), Maarten Koster (jurist De Unie), Cheyenne Lacroes (beleidsmedewerker DIV), Marlies Leentvaar (arbeidsdeskundige NvvA), Mark Lindeboom (bedrijfsarts MKBasics.nl), Will Mossink (beleidsmedewerker/onderzoeker Welder), Johannes van der Wal (arbeidsdeskundige NvvA) en prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.

De ontwikkeling van de Werkwijzer is mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK (SIG) door een subsidie in het kader van het project ‘Sterk naar Werk’ onder regie van Welder (www.welder.nl).

Bestellen

U kunt de STECR Werkwijzer ‘Modern werknemerschap’ bestellen. De werkwijzer kost € 17,50 per stuk, exclusief BTW en verzendkosten*. Wij leveren zodra de betaling is ontvangen. U kunt de Werkwijzer Versie 1, februari 2010, ISBN 978 94 90727 02 4 bestellen door via onderstaande knop.

 

* Wij accepteren iDEAL betalingen