Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening vormt een actueel maatschappelijk thema, warbij de omvang en complexiteit van de problematiek toe lijkt te nemen en samenhang vertoont met andere vraagstukken op het gebied van werk, zorg en inkomen. Zo kunnen schulden oorzaak, maar ook gevolg zijn van het hebben van geen werk , of kunnen ze leiden tot bijvoorbeeld verslaving, en omgekeerd. Dit betekent dat niet alleen professionele schuldhulpverleners te maken hebben met de problematiek, maar ook andere dienstverleners in de keten van het werk- en zorgdomein, betrokkenen die lang niet altijd bekend zijn met het ‘vak’ schuldhulpverlening.

Werkwijzer

De STECR Werkwijzer Schuldhulpverlening is dan ook primair bedoeld als handreiking voor professionals in de sociale zekerheid en zorg die te maken (kunnen) krijgen met (problematische) schulden en die zelf geen schuldhulpverlener zijn. Deze doelgroep bestaat onder meer uit UWV-werkcoaches, arbeidsdeskundigen, HRM adviseurs, casemanagers bij arbodiensten en/of re-integratiebedrijven, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, klantmanagers bij gemeenten, werknemers bij inkomstenverzekeraars en vakbonden.

 

In deze STECR Werkwijzer is een visie op schuldhulpverlening geformuleerd, met een centrale plaats voor integrale dienstverlening en (eigen) verantwoordelijkheid van de schuldenaar en schuldhulpverlener. Het proces schuldhulpverlening is beschreven aan de hand van die onderdelen: preventie, het schuldhulpverleningsproces en nazorg.


Inhoud

De STECR Werkwijzer Schuldhulpverlening gaat onder andere in op:


  • De visie op schuldhulpverlening
  • Een centrale plaats voor integrale dienstverlening
  • Eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaar
  • Verantwoordelijkheid schuldhulpverlener
  • Preventie, schuldhulpverleningsproces en nazorg

Bijdrage

De uitgave van deze Werkwijzer is financieel mogelijk gemaakt door:

  • UWV
  • Achmea
  • Arboned
  • Capabel Hogeschool
VersieDe laatste uitgave is versie 1 van september 2011.

Bestellen

U kunt de STECR Werkwijzers bestellen via onderstaande knop. De STECR Werkwijzer kost € 32,50 per stuk exclusief BTW en verzendkosten*.  

* Wij accepteren iDEAL betalingen

HBO propedeuse Schuldhulpverlening

Capabel Hogeschool verzorgt op meerdere plaatsen in Nederland de 1 jarige HBO Propedeuse Schuldhulpverlening. Kijk hiervoor HBO Schuldhulpverlener .