Aanpak lichamelijke onverklaarde klachten en somatisatie

In STECR-Werkwijzer Somatisatie uit 2004 heeft de kenniskring getracht de wetenschappelijke inzichten over het somatisatie-begrip te verzamelen en te vertalen naar een werkwijze voor de dagelijkse praktijk in de spreekkamer. Gesterkt door de feedback uit het veld heeft de kenniskring in deze revisie vooral aan de toegankelijkheid en de toepasbaarheid van de Werkwijzer gewerkt. De opzet en indeling van de herziene Werkwijzer weerspiegelen dan ook de nadruk die er gelegd is op het gebruik in het dagelijkse werk. Het opschuiven van het perspectief van de Werkwijzer naar de spreekkamer heeft geleid tot het bijstellen van de titel van deze volledig herziene uitgave. 

 

Het voorgestane werkmodel heeft elementen in zich van het zogenoemde SCEGS-model, een voor huisartsen en internisten ontwikkelt model voor diagnostiek bij en communicatie met patiënten met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten.

 

De Werkwijzer blijft gericht op de diagnostiek, interventie en begeleiding bij korter en langer durende vormen van lichamelijk onverklaarbare klachten, die frequent in de eerstelijns arbozorg voorkomen. De kenniskring daarmee direct ook de primaire doelgroep gedefinieerd: de Werkwijzer is bedoeld voor de arboprofessionals die in hun werk veel te maken hebben met deze klachten zoals bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsrevalidatietherapeuten en psychologen. De Werkwijzer kan verder relevant zijn voor arbeids- en organisatiepsychologen door de samenhang tussen lichamelijk gepresenteerde klachten en oorzaken op organisatieniveau.


Download

De werkwijzer is hier beschikbaar (2,3 MB). Om dit pdf-document te openen, heeft u de gratis Acrobat Reader van Adobe nodig. Als u de Acrobat Reader geïnstalleerd heeft, is het document te openen. Wanneer u op deze hyperlink rechts-klikt en kiest voor 'doel opslaan als' (save target as) kunt u het document op uw harde schijf opslaan.

 

NB: mocht het niet lukken om het bestand te openen met Acrobat Reader, controleert u dan of u de meest recente versie op uw computer heeft staan (dit kan via het menu Help - About Acrobat Reader). Is het versienummer lager dan 7.0, download u dan de gratis versie 7.0 op http://www.adobe.nl.