Verslaving en werk

De Werkwijzer richt zich vooral op de werkgever -werknemersrelatie, maar kan (deels) ook gebruikt worden als het gaat om een re-integreren cliŽnt van het UWV. In de werkwijzer zal kort besproken worden wat de verslaving medisch gezien inhoudt. Voorts beoogt de werkwijzer praktische aanknopingspunten te bieden voor het ontwikkelen van een beleid op het gebied van middelengebruik en voor het op een verantwoordelijke wijze omgaan met een medewerker die een verslavingsprobleem heeft. Een belangrijk aspect waar aandacht aan wordt besteed zijn de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever voor zover het gaat om re-integratie van de werknemer die met een verslaving kampt. Hierbij zal tevens aandacht besteed worden aan privacyaspecten met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en re-integratie. Ten slotte wordt kort een aantal behandelingsmethodes besproken.

Werkwijzer

De STECR Werkwijzer is in eerste instantie gericht op werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Maar ook andere personen en/of organisaties die direct dan wel indirect betrokken zijn bij de verslaafde werknemer, kunnen deze Werkwijzer raadplegen. Te denken valt aan een ondernemingsraad en vakbonden voor zover zij betrokken (moeten) worden bij het ontwikkelen van beleid binnen een onderneming. Verder kan de STECR Werkwijzer ook van nut zijn voor re-integratiebureaus binnen of buiten de organisatie van de werkgever, voor zover het gaat om de re-integratie van de verslaafde werknemer.


Ten slotte kunnen juridische hulpverleners de STECR Werkwijzer raadplegen als zij meer willen weten over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers met betrekking tot re-integratie en over de vraag wat de consequenties zijn als de re-integratieplichten onvoldoende worden nageleefd.


Inhoud

De Werkwijzer Verslaving en Werk, middelen en (dis)functioneren op het werk gaat onder andere in op:

 • Wat is een verslaving medisch gezien
 • Soorten verslaving
 • Aanknopingspunten ten aanzien van het beleid op het gebied van verslaving
 • Rechten en plichten werkgever voor zover het gaat om re-integratie
 • Rechten en plichten werknemer voor zover het gaat om re-integratie
 • Privacyaspecten met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en re-integratie
 • Aantal behandelingsmethoden

Bijdrage

De uitgave van deze Werkwijzer is financieel mogelijk gemaakt door:

 • UWV
 • Achmea
 • Arbo Unie
 • Arboned
 • Capabel Hogeschool

Versie

De laatste uitgave is versie 1 van september 2011.

Bestellen

De werkwijzer kost Ä 32,50 per stuk, exclusief BTW en verzendkosten. Wij leveren zodra de betaling is ontvangen*. U kunt de nieuwe Werkwijzer bestellen via onderstaande knop.

 

* Wij accepteren iDEAL betalingen