Eigen Regie

 

Er is bij arbeidsorganisaties meer en meer aandacht voor inzetbaarheid en gezondheid van werknemers. Bedrijven/organisaties ondersteunen steeds meer hun werknemers om hen op een gezonde en verantwoorde manier hun werk te laten doen. Dat kan geld besparen.

 

Binnen de wetgeving wat betreft arbeidsomstandigheden en –verzuim kunnen werkgevers (vormen van) ‘eigen regie’ voeren.

Wat is eigen regie eigenlijk, wat kan het opleveren en welke vorm van eigen regie past bij het bedrijf?

Eigen regie kan worden ingevoerd binnen twee wettelijke modellen: de ‘maatwerkregeling’ of de ‘vangnetregeling’. De wetgever laat de keuze aan de werkgever. Wat betekenen deze wettelijke vormen? En wat zijn hun voor- en nadelen?

Deze eerste versie van de STECR Werkwijzer Eigen Regie wil op die (en nog vele andere) vragen antwoord geven.

 

Werkwijzer

 

De werkwijzer bevat 2 delen waarvan deel I (praktijkdeel) de kern vormt.

 

Deel I

Deel I bevat praktijkinformatie over eigen regie, in de vorm van een stappenplan:


  1. op arbeid, in het bijzonder inzetbaarheid, preventie, verzuim en re-integratie; 
  2. het inrichten van de organisatie;
  3. het invullen en/of inkopen van dienstverlening;
  4. het implementatieproces;
  5. evaluatie en bijsturing.


Elke stap is uitgewerkt in een apart hoofdstuk.

 

Deel II

Deel II bevat achtergronden en toelichting.

Het eerste hoofdstuk gaat over de juridische kaders en over de arbeidsverhoudingen in het bedrijf. Eigen regie betekent onder andere dat je je houdt aan de wet. Daarom kijken we wat volgens de Arbowet verplicht is en wat de regels zijn voor het inschakelen van deskundigen. Bij het maken van de goede keuzes is het erg belangrijk dat mensen willen samenwerken; vandaar dat we uitleggen wat moderne zeggenschap betekent. Ook het onderwerp privacy komt aan bod; de wet stelt daar hoge eisen aan.

Het tweede hoofdstuk gaat in op visie op gezondheid, verzuim en keuzes maken. ‘Gezondheid’ houdt meer in dan de afwezigheid van ziekte of aandoening: het betekent dat mensen en bedrijven zich kunnen aanpassen aan beperkingen. Mensen kunnen door hun gedrag en veerkracht invloed hebben op hun inzetbaarheid.


> STECR Checklist Eigen Regie

De werkwijzer wordt afgesloten met een ‘Checklist Eigen Regie’. De checklist bevat het stappenplan (deel I) met bij iedere stap een verwijzing naar relevante teksten in deel I van de werkwijzer.

Versie

De laatste uitgave is versie 1 van oktober 2015.

Bestellen

U kunt de Werkwijzer Eigen Regie bestellen voor €32,50 (exclusief BTW en verzendkosten) via onderstaande knop.*

 

* Wij accepteren iDEAL betalingen