Kenniskringen

 

In maart 2024 zijn de volgende Kenniskringen gestart:

 

1. Kenniskring 'Verslaving en werk'>

Deze kenniskring richt zich op verslavingen, zowel middelen- als gedragsverslavingen, die impact kunnen hebben op werk. Er bestaat een STECR werkwijzer over middelengebruik en (dis)functioneren op het werk uit 2011. Deze wordt herzien waarbij de scope wordt verbreed met gedragsverslavingen en preventie. De kenniskring buigt zich over vragen als wat werkgevers kunnen doen als een werknemer verslaafd is, hoe te handelen indien dit leidt tot disfunctioneren en/of verzuim en hoe kan de rol van de werkgever in preventie vorm krijgen?

 

2. Kenniskring ‘Sociale veiligheid in werkorganisaties’

Deze kenniskring focust op veiligheid en welzijn van werknemers in werksituaties. Werkgevers hebben volgens de arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht voor veiligheid, zowel fysiek als psychosociaal. De kenniskring behandelt actuele vragen en dilemma's rond grensoverschrijdend gedrag, psychosociale arbeidsbelasting, en de rol van vertrouwenspersonen. Het doel is om een gezonde, respectvolle en professionele werkomgeving te waarborgen.