STECR Colleges

STECR organiseert via Capabel Hogeschool regelmatig werkcolleges over een actueel onderwerp. De STECR Colleges worden verzorgd door professionals uit de kenniskringen en duren een middag. In overleg met Capabel Hogeschool kunnen ook STECR Colleges voor een specifieke doelgroep worden verzorgd.

 

Inhet najaar 2021 worden weer werkcolleges gepland. De data zullen in het tweede kwartaal bekend worden gemaakt.