Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende Leefstijl

Al jaren scoren thema’s als gezondheid, gezond zijn en gezond blijven hoog op de prioriteiten¬lijstjes van mensen. Zowel mentale als fysieke gezondheid wordt gezien als het fundament van persoonlijk welbevinden, maar het wordt binnen onze samenleving ook als factor van gemeen¬schappelijk belang beschouwd. Optimale gezondheid draagt immers bij aan de kwaliteit van leven van mensen, aan (meer) participatie in de samenleving en kostenbeheersing van de zorg.

Werkwijzer

De kenniskring wil met behulp van het STECR vlinderstrikmodel en een checklist een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van het thema ‘gezondheidsbevorderende leefstijl’ in de arbeidsrelatie. Uiteindelijk gaat het erom dat de werkende zijn of haar inzetbaarheid voor nu, maar ook in de toekomst op peil weet te houden of te verbeteren.


Belangrijk uitgangspunt voor de werkwijzer is het belang voor de werkende om zelf de regie over zijn eigen levensloop en daarmee op zijn inzetbaarheid, te houden. Daarnaast is een goede werk¬relatie tussen werkende en werkgever belangrijk. In ‘het goede gesprek’ stemmen zij hun weder¬zijdse belangen, behoeften en wensen op elkaar af.

Versie

De laatste uitgave is versie 1 van juni 2017.

Bestellen

De werkwijzer kost € 32,50 per stuk, exclusief BTW en verzendkosten. Wij leveren zodra de betaling is ontvangen*. U kunt de nieuwe Werkwijzer bestellen via onderstaande knop.

 

* Wij accepteren iDEAL betalingen